WordNet Search HomeWordNet Search
WordNet Entry Index
   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0   

Takakkaw
Takayasu's arteritis
take
take a bow
take a breath
take a breather
take a chance
take a crap
take a dare
take a dive
take a firm stand
take a hit
take a hop
take a joke
take a leak
take a look
take a powder
take a shit
take aback
take account
take advantage
take after
take aim
take apart
take arms
take away
take back
take care
take chances
take charge
take control
take down
take effect
take exception
take fire
take five
take flight
take for
take for granted
take form
take heart
take heed
take hold
take hold of
take home
take in
take in charge
take in vain
take in water
take into account
take issue
take it easy
take it on the chin
take kindly to
take leave
take lying down
take note
take notice
take off
take office
take on
take one's lumps
take orders
take out
take over
take pains
take part
take place
take pride
take root
take shape
take stage
take stock
take ten
take the air
take the bull by the horns
take the cake
take the count
take the field
take the Fifth
take the Fifth Amendment
take the floor
take the road
take the stage
take the stand
take the veil
take time by the forelock
take time off
take to
take to be
take to heart
take to the woods
take turns
take up
take up arms
take water
take-away
take-home
take-home pay

« prev  1   2   3   [4]  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   next »

[1-15] [16-30] [31-45] [46-60] [61-73]

WordNet Entry Index
   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0